kompleksowa obsługa podatkowa mysłowice

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę księgową, podatkową oraz kadrowo-płacową podmiotom o różnej formie prawnej i profilu działalności. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych oraz spółek handlowych. Pomagamy także osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Usługi wykonujemy rzetelnie, uczciwie i szybko z wykorzystaniem doświadczenia zdobytego przez wiele lat praktyki w zawodzie księgowego.

Czytaj więcej

Pomoc w zakładaniu firmy:

Biuro rachunkowe oferuje pomoc podczas zakładania własnej firmy. Pomagamy w wypełnianiu dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej: CEIDG, KRS, ZUS, US, GUS.
Dla nowopowstałych podmiotów z którymi zawieramy umowę oferujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych firmy

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla celów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgi głównej i pomocniczej
 • Prowadzenie ewidencji dla celów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych  oraz informacji dodatkowej)
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS

Bezpieczeństwo i zaufanie

Zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie usługi wykonywane przez nasze biuro są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej

Czytaj więcej

Jakie jeszcze usługi
świadczymy?

 • Prowadzenie w ewidencji przychodów
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Roczne rozliczenie działalności
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Przygotowywanie świadectw pracy
 • Przygotowywanie list płac
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników (PIT-11)
 • Przygotowywanie deklaracji do ZUS

Co nas wyróżnia?

kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

Ubezpieczenie

Zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie usługi wykonywane przez nasze bióro są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa wisła

Aplikacja on-line

Każdemu klientowi udostępniamy bezpłatnie aplikację do wystawiania faktur sprzedażowych on-line. Na dedykowanym panelu klienta można przeglądać skany wszystkich zaksięgowanych faktur kosztowych i zakupowych.

kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa mysłowice

Odbiór dokumentów

Dużym ułatwieniem dla naszych klientów jest zaproponowany przez nas standard obsługi polegający na odbiorze dokumentów od klienta, co zmniejsza obciążenie klientów związane z koniecznością dowozu ich do naszej siedziby.

obsługa księgowa wisła

Doświadczenie

Napisz do nas

wypełnij formularz kontaktowy